۲۰ درصد تخفیف در پرداخت عوارض و هزینه‌های صدور پروانه به شهروندان تعلق می‌گیرد

۲۰ درصد تخفیف در پرداخت عوارض و هزینه‌های صدور پروانه به شهروندان تعلق می‌گیرد

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر نیشابور

    منبع خبر

    شورای شهر نیشابور

    شورای شهر نیشابور یک شورای شهر در شهر نیشابور می باشد

      نظرات