آموزش ۲۰ هزار خانوار نیشابوری در قالب طرح تفکیک زباله از مبدا

آموزش ۲۰ هزار خانوار نیشابوری در قالب طرح تفکیک زباله از مبدا

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر نیشابور

    منبع خبر

    شورای شهر نیشابور

    شورای شهر نیشابور یک شورای شهر در شهر نیشابور می باشد

      نظرات