دیدار مهندس حسین زاده شهردار گناباد با ریاست سازمان تامین اجتماعی شهرستان گناباد جهت عرض تبریک هفته تامین اجتماعی

دیدار مهندس حسین زاده شهردار گناباد با ریاست سازمان تامین اجتماعی شهرستان گناباد جهت عرض تبریک هفته تامین اجتماعی

دیدار مهندس حسین زاده شهردار گناباد به همراه جمعی از کارشناسان  شهرداری با ریاست سازمان تامین اجتماعی گناباد جهت عرض تبریک به مناسب هفته تامین اجتماعی

شهردار گناباد در این جلسه ضمن عرض تبریک گفت ؛ جمعیت شهرنشین روز به روز در حال به افزایش است که امر باعث سنگین و سختی بیشتر کار در دو مجموعه شهرداری و سازمان تامین اجتماعی میگردد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری گناباد

    منبع خبر

    شهرداری گناباد

    شهرداری گناباد یک شهرداری در شهر گناباد می باشد

      نظرات