دیدار مهندس حسین زاده شهردار گناباد با ریاست بهزیستی جهت عرض تبریک هفته بهزیستی

دیدار مهندس حسین زاده شهردار گناباد با ریاست بهزیستی جهت عرض تبریک هفته بهزیستی

دیدار مهندس حسین زاده شهردار گناباد و کارشناسان شهرداری با آراسته ریاست محترم و جمعی از کارکنان اداره بهزیستی گناباد جهت عرض تبریک هفته بهزیستی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری گناباد

    منبع خبر

    شهرداری گناباد

    شهرداری گناباد یک شهرداری در شهر گناباد می باشد

      نظرات