اجرای عملیات روکش آسفالت خیابان شهاب

اجرای عملیات روکش آسفالت خیابان شهاب

اجرای عملیات روکش آسفالت خیابان شهاب در ادامه بهسازی خیابان مذکور

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات