جمع آوری جداول فرسوده بلوار رازی در جهت بهسازی آیلند میانی خیابان مذکور

جمع آوری جداول فرسوده بلوار رازی در جهت بهسازی آیلند میانی خیابان مذکور

عملیات جمع آوری جداول فرسوده  بلوار رازی در جهت بهسازی آیلند میانی خیابان مذکور

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات