آگهی مناقصه/مرحله دوم: انجام عملیات خاکریزی و خاکبرداری در سطح شهر امیدیه

آگهی مناقصه/مرحله دوم: انجام عملیات خاکریزی و خاکبرداری در سطح شهر امیدیه

آگهی مناقصه/مرحله دوم: انجام عملیات خاکریزی و خاکبرداری در سطح شهر امیدیه
لینک اصل خبر در سایت

نظرات