آگهی مناقصه/مرحله دوم : انجام عملیات روکش آسفالت در سطح شهر امیدیه

آگهی مناقصه/مرحله دوم : انجام عملیات روکش آسفالت در سطح شهر امیدیه

آگهی مناقصه/مرحله دوم : انجام عملیات روکش آسفالت در سطح شهر امیدیه
لینک اصل خبر در سایت

نظرات