آئین افتتاح پروژه نورپردازی پل شهید جهان آرا خرمشهر به طول ۴۰۵ متر توسط شهرداری خرمشهر

آئین افتتاح پروژه نورپردازی پل شهید جهان آرا خرمشهر به طول ۴۰۵ متر توسط شهرداری خرمشهر

آئین افتتاح پروژه نورپردازی پل شهید جهان آرا خرمشهر به طول ۴۰۵ متر توسط شهرداری خرمشهر

آئین افتتاح پل شهید جهان آرا خرمشهر توسط شهرداری خرمشهر ............

سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات