عملیات اجرایی کفپوش گذاری پیاده روهای بلوار ساحلی

عملیات اجرایی کفپوش گذاری پیاده روهای بلوار ساحلی

عملیات اجرایی کفپوش گذاری پیاده روهای بلوار ساحلی

عملیات اجرایی کفپوش گذاری پیاده رو بلوارهای بلوار ساحلی ..........

دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات