طرح جامع مدیریت پسماند شاهرود تهیه شد

طرح جامع مدیریت پسماند شاهرود تهیه شد

طرح جامع مدیریت پسماند شاهرود تهیه شد

شهردار شاهرود با اشاره به طرح جامع مدیریت پسماند شاهرود،گفت: هدف از تحقق آیین نامه اجرایی این طرح بهبود و ارتقای وضعیت موجود در راستای قانون مدیریت پسماند است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری شاهرود، محسن احمدی با بیان اینکه پسماندهای شهری اگر به صورت صحیح و اصولی مدیریت نشوند باعث آلودگی زیست محیطی خواهند شد، افزود: بدون داشتن طرح جامع برای مدیریت پسماند، انجام هر گونه اقدام برای کنترل پسماند ها مقطعی بوده و اثر بخشی لازم را در بلند مدت نخواهد داشت.

وی در ادامه ،ابراز داشت: طرح جامع مدیریت پسماند در همه ابعاد سیستم مدیریت پسماند از جمله کاهش تولید و تفکیک از مبدا تا بازیافت اصولی و دفن مهندسی-بهداشتی را در بر می گیرد و انتظار است با انجام مطالعات طرح پسماند علاوه بر بهبود و ارتقای وضعیت موجود مدیریت پسماند شهر و حفظ محیط زیست از اعتبارات در نظر گرفته شده توسط دولت جهت مدیریت پسماندها بهره برد.

تفکیک زباله از مبدا از جمله بخش مهم این طرح است که با داشتن صرفه اقتصادی از این پس به طور جدی در دستور کار شهرداری شاهرود قرار خواهد گرفت.

همچنین طی روزهای آتی فراخوان پیمانکار از طریق شهردار شاهرود اطلاع رسانی خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهرود

    منبع خبر

    شهرداری شاهرود

    شهرداری شاهرود یک شهرداری در شهر شاهرود می باشد

      نظرات