استخدام آتش نشانی ۹۸

استخدام آتش نشانی ۹۸

با توجه به مجوز شماره ۲۲۵۷ مورخ ۹۸/۰۱/۲۵ ریاست محترم شهرداریها ودهیاری های کشور، ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی نیروی عملیاتی شهرداری های استان براساس برنامه زمان بندی از تاریخ دوشنبه ۹۸/۰۴/۱۰ بر روی سایت اینترنتی  جهاد دانشگاهی به آدرس www. Hrtc.ir ،  انجام می پذیرد.

شروع ثبت نام:دوشنبه ۹۸/۰۴/۱۰

پایان زمان خرید توکن محل ثبت نام: سه شنبه ۹۸/۰۴/۱۸

پایان مهلت ثبت نام وقت اداری : چهارشنبه ۹۸/۰۴/۱۹

ویرایش :پنج شنبه ۹۸/۰۴/۲۰

توزیع کارت بصورت اینترنتی ۹۸/۰۵/۱۴

رفع نقص :سه شنبه ۹۸/۰۵/۱۵

تاریخ آزمون ۹۸/۰۵/۱۸ (محل ، ساعت آزمون در کارت ورود به جلسه درج می گردد)

روابط عمومی شهرداری سعادت شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سعادت شهر

    منبع خبر

    شهرداری سعادت شهر

    شهرداری سعادت شهر یک شهرداری در شهر پاسارگاد می باشد

      نظرات