تجمع تعدادی از معتمدین وشهروندان مطالبه گر،درشورای شهرلار

تجمع تعدادی از معتمدین وشهروندان مطالبه گر،درشورای شهرلار

سوم تیرماه تعدادی ازمعتمدین و شهروندان با حضور در جلسه شورا خواستار پیگیری مسائل شهر و شهرستان شدند.
جمعی از معتمدین و شهروندان چندمین بار دردفترشورای اسلامی شهر لارتجمع کردند وازنمایندگان خود خواستار پیگیری دراخذ مطالبات مردمی درموضوعات و مسائل کلان شهر، ازفرماندار، نماینده ی مجلس ، امام جمعه و مسئولین رده های بالاتر، اقدامات عملی ومجدانه ای داشته باشند.
نبود جاده ایمن و مناسب و تصادفات پی در پی در جاده های لار و جهرم ، و لار بندرعباس - پیگیری مطالبات مردم در رابطه با ارتقاء لارستان بزرگ و توابع با هم - پیگیری کردن نتایج جلسات برگزار شده در دفتر فرماندار، نماینده و امام جمعه اهم درخواست میهمانان این جلسه بود.
در پایان رئیس شورا نیزخلاصه ای از اقدامات انجام گرفته دراین موارد و مراجعات،مکاتبات و صورتجلسات مربوطه را  گزارش و حدوداختیارات شورا را برای آنان توضیح داد .
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر لار

    منبع خبر

    شورای شهر لار

    شورای شهر لار یک شورای شهر در شهر لارستان می باشد

      نظرات