اجرای عملیات لوله گذاری جمع آوری آبهای سطحی فاز ۲ فرهنگیان

اجرای عملیات لوله گذاری جمع آوری آبهای سطحی فاز ۲ فرهنگیان

اجرای عملیات لوله گذاری جمع آوری آبهای سطحی فاز ۲ فرهنگیان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رضوانشهر

  منبع خبر

  شهرداری رضوانشهر

  شهرداری رضوانشهر

  شهرداری رضوانشهر یک شهرداری در شهر رضوانشهر می باشد

   نظرات