هادی حیدری در جلسه معارفه تهمتن وکیل منفرد عضو جدید شورا شهر بندرانزلی خطاب به ایشان اظهار داشت: شما نیری جوانی هستند و تفکرات جوان همیشه سازنده بوده

هادی حیدری در جلسه معارفه تهمتن وکیل منفرد عضو جدید شورا شهر بندرانزلی خطاب به ایشان اظهار داشت: شما نیری جوانی هستند و تفکرات جوان همیشه سازنده بوده

هادی حیدری در جلسه معارفه تهمتن وکیل منفرد عضو جدید شورا شهر بندرانزلی خطاب به ایشان اظهار داشت: شما نیری جوانی هستند و تفکرات جوان همیشه سازنده بوده

نایب رئیس شورا با اشاره به اینکه وزن شورا به سمت جوان گرایی می رود خطاب به عضو جدید شورا گفت : شما اکنون جوان ترین عضو شورا هستید و امیدوارم با نیروی تازه نفس همگی هم قدم باشیم و بهتر از پیش عمل کنیم.
وی در پایان با آرزوی موفقیت برای عضو جدید شورا خاطرنشان کرد: امیدوارم بایکدیگر هم اندیشی داشته باشیم و کاستی های گذشته را جبران کنیم تا در پایان این دوره شورا شرمنده مردم نباشیم.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر بندر انزلی

    منبع خبر

    شورای شهر بندر انزلی

    شورای شهر بندر انزلی یک شورای شهر در شهر بندرانزلی می باشد

      نظرات