بازدید ریاست و اعضای کمیسیون نظارت و پیگیری از کوی حمید و بازارچه الغدیر

بازدید ریاست و اعضای کمیسیون نظارت و پیگیری از کوی حمید و بازارچه الغدیر


بازدید ریاست و اعضای کمیسیون نظارت و پیگیری از کوی حمید و بازارچه الغدیر بهمراه خسروی معاونت امورزیربنایی، مرادی سرپرست معاونت خدمات شهری، شالی بگ سرپرست منطقه ۵ شهرداری اراک، کشاورزیان سرپرست سازمان سیما و منظر امروز دوشنبه سیزدهم خردادماه ۹۸ در خصوص بررسی مسائل و مشکلات این منطقه صورت پذیرفت.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اراک

    منبع خبر

    شورای شهر اراک

    شورای شهر اراک یک شورای شهر در شهر اراک می باشد

      نظرات