بررسی ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات سنجان و کرهرود

بررسی ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات سنجان و کرهرود


به گزارش اداره ارتباطات شورای اسلامی کلانشهر اراک ، کمیسیون عمران و سرمایه گذاری ، صبح یکشنبه ۱۳ خرداد ماه ۹۸ ، به ریاست محمد حسین فدائی رئیس کمیسیون عمران و سرمایه گذاری ، در سالن جلسات شورای شهر برگزار شد .
در این جلسه ، نامه شهرداری در رابطه با اجرای رمپهای تقاطع علم الهدی در جلسه مطرح که مقرر گردید بر آورد ریالی و نقشه ها به شورای شهر ارسال شود .
همچنین نامه شهرداری در رابطه با اجرای معبر ۵۷ متری از کمر بندی شمالی تا میدان راه آهن مطرح که مقرر شد برآورد ریالی و نقشه ها به شورای شهر ارسال گردد .
در پایان جلسه نیز موضوع ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات سنجان و کرهرود مطرح گردید و اعضای کمیسیون و مدعوین در این خصوص نقطه نظرات خود را عنوان نمودند و مقرر گردید جلسات بعدی تا حصول نتیجه مشخص ادامه داشته باشد .

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اراک

    منبع خبر

    شورای شهر اراک

    شورای شهر اراک یک شورای شهر در شهر اراک می باشد

      نظرات