اپلیکیشن ویژه اتوبوسرانی در راه است

استفاده از اپلیکیشن در سامانه حمل و نقل اتوبوسرانی شهری، با حضور مدیران و کارشناسان سازمان فاوا در کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روشها مورد بررسی قرار گرفت.
در این سامانه موقعیت اتوبوس، انتخاب خط و مشاهده اتوبوس برای مسافر نمایش داده می شود که بر اساس آن زمان سنجی حرکت در اختیار شهروندان خواهد بود.
قمی رییس کمیسیون خواستار ارائه برنامه عملی و زمانبندی توسط سازمان فاوا برای اجرای سامانه اپ اتوبوسی شد و گفت: قرار بود هفته گذشته سازمان فاوا نتایج تعاملات و چگونگی مراحل آغاز پروژه را به این کمیسیون ارائه دهد که متاسفانه این کار انجام نشد.
عامری عضو دیگر این کمیسیون با اشاره به مشارکت بخش خصوصی گفت: لازم است که به صدها دلیل محیط زیست شهری و مسائل ترافیکی، مردم را تشویق کنیم که از اتوبوس ها استفاده کنند و شهرداری با مشارکت بخش خصوصی جهت راه اندازی اپلیکیشن؛ تمام توان و تلاش خود را انجام دهد و اطلاعات لازم مبادله شود چرا که تاثیرگذاری آن برای مردم و بهره مندی از مزایای آن در خدمات دهی به شهروندان است.
در نهایت مقرر گردید سازمان فاوا، ظرف یک هفته تفاهم نامه و هم برنامه اجرایی با زمانبندی مشخص را با همکاری سازمان حمل و نقل و مشارکت کننده طرح به کمیسیون شهر هوشمند ارائه دهد تا در صورت تصویب در شهریور ماه این پروژه راه اندازی شود.
همچنین در ادامه این جلسه، در خصوص اپلیکیشن تفکیک زباله، اعضای کمیسیون موافقت خود را نسبت به واگذاری این اپلیکیشن به بخش خصوصی اعلام نمودند و مقرر گردید با محوریت سازمان پسماند، معاونت خدمات شهری شهرداری، کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری و سازمان فاوا، ظرف مدت دو هفته به صورت تخصصی و فنی موضوع بررسی و ارائه گردد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر یزد

    منبع خبر

    شورای شهر یزد

    شورای شهر یزد یک شورای شهر در شهر یزد می باشد

      نظرات