مدیر منطقه دو شهرداری یزد...

مدیر منطقه دو شهرداری یزد...

مدیر منطقه دو شهرداری یزد با بیان این که یکی از اختلافاتی که بین مردم با یکدیگر و یا با شهرداری بروز می‌کند در خصوص نحوه استفاده از اماکن مسکونی است و به ‌اصطلاح بدون مجوز کاربری مسکونی، ساختمان به تجاری تغییر داده می‌شود، تاکید کرد: تغییر کاربری های غیر قانونی در سطح منطقه با حساسیت رصد می شود.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد – سید ابوالفضل کشفی یکی از اختلافاتی که بین مردم با یکدیگر و یا با شهرداری بروز می‌کند را نحوه استفاده از اماکن مسکونی عنوان کرد و تاکید کرد: تغییر کاربری های غیر قانونی در سطح منطقه با حساسیت رصد می شود.

مدیر منطقه دو شهرداری یزد افزود: برابر قانون در شهرهایی که دارای نقشه طرح تفصیلی و جامع دارای اعتبار هستند در جاهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، شهرداری وظیفه دارد طبق ضوابط نقشه مزبور در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را بیاورد و چنانچه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه دایر شود شهرداری موضوع را برابر ضوابط و دستور العمل قانونی خود عمل می‌کند.

کشفی یاد آور شد: تغییر کاربری غیر قانونی صورت گرفته واقع در خیابان کاشانی به کاربری مسکونی طبق حکم کمیسیون ماده صد با اخذ مجوز لازم به حالت اول بازگشت داده شد.

وی تاکید کرد: چنانچه فردی ملک مسکونی اش را جهت امور تجاری و کسب و پیشه استفاده کند طبق اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات