نصب ۴۳ دستگاه کنتور هوشمند

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه ای مرکزی از نصب ۴۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی با هدف مدیریت اضافه برداشت ها در سه ماهه ابتدایی سال جاری در این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس رحمان کریمی گفت: در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی و اجرای دستورالعمل های صادره، این شرکت در سه ماهه ابتدایی سال جاری تعداد ۴۳ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاههای آب کشاورزی نصب نموده است.

مهندس کریمی ادامه داد: کنتورهای هوشمند، میزان برداشت آب از هرچاه را مطابق پروانه بهره برداری ودقیقاً برابر میزان حجم برداشت سالیانه مندرج در پروانه مزبور تنظیم نموده و ازبرداشت اضافی جلوگیری و آب برداشتی از چاهها را اندازه گیری می نماید.

وی اظهار کرد: استمرار پدیده خشکسالی در سال های اخیر روند افت سطح سفره آب زیرزمینی استان را افزایش داده و راهبرد جدی در مدیریت منابع آب از جمله تسهیل امور نصب کنتور هوشمند از مسائل مهم در این حوزه است .

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه ای مرکزی مدیریت مصرف، برداشت مجاز، تغییر اقلیم و بارش نزولات جوی را از راهکار های مهم در رفع مشکل پدیده کم آبی در استان مرکزی عنوان کرد .

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات