حضورکارکنان شرکت درراهپیمایی روزقدس

کارکنان شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان همگام باملت شهیدپروردرراهپیمایی روزقدس حضوریافته وباآرمانهای امام ،رهبری وشهداتجدیدمیثاق کردند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

    شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات