قدردانی استانداری اردبیل از کارشناسان شرکت آب منطقه ای اردبیل به...

به دنبال کسب رتبه برتر توسط شرکت آب منطقه ای اردبیل در ارزیابی های استانداری اردبیل، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی و دبیر ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استانداری اردبیل با صدور لوح تقدیر، از سه کارشناس شرکت آب منطقه ای اردبیل قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل، دبیر ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استانداری اردبیل در این پیام از خانم مکرم معصومی و آقایان احد نورالعیونی و فرهاد زمانی در راستای کسب رتبه برتر شرکت آب منطقه ای اردبیل در حوزه حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی طی ارزیابی های بعمل آمده و بررسی مستندات سال ۹۶ و بازرسی در سال ۹۷ تشکر و قدردانی کرد.

متن لوح تقدیر صادر شده به این شرح است: «نظر به کسب رتبه برتر در حوزه حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی توسط شرکت آب منطقه ای اردبیل طی ارزیابی های بعمل آمده و بررسی مستندات سال ۹۶ و بازرسی در سال ۹۷ برخود وظیفه می دانم از شما بعنوان کارشناس ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی تقدیر و تشکر نمایم.»

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات