عملکرد نیروگاههای تحت بهره برداری در سال ۹۷

عملکرد نیروگاههای تحت بهره برداری در سال ۹۷

عملکرد نیروگاههای تحت بهره برداری تولید برق آذربایجانغربی در سال ۱۳۹۷

ن یروگاههای تحت بهره براری شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانغربی در طی سال ۱۳۹۷ توانستند بالغ بر ۸.۶۶۲.۰۰۰.۰۰۰ کیلووات ساعت انرژی برق بصورت ناخالص تولید نمایند که از این مقدار نیروگاه ترکیبی ارومیه حدود ۳.۵۸۷.۰۰۰.۰۰۰ کیلووات ساعت، نیروگاه ترکیبی خوی حدود ۲.۱۴۱.۰۰۰.۰۰۰کیلووات ساعت، نیروگاه شوباد کهنوج حدود ۲.۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ کیلووات ساعت و مابقی توسط نیروگاه گازی ارومیه تولید شده است که در مجموع پس از کسر مصارف داخلی نیروگاهها رقمی بالغ بر ۸.۵۵۷.۰۰۰.۰۰۰ کیلو وات ساعت بصورت خالص تحویل شبکه سراسری شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

  شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

  شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات