بازدید معاون وزیر نیرو از نیروگاه ترکیبی خوی

بازدید معاون وزیر نیرو از نیروگاه ترکیبی خوی

بازدید معاون وزیر نیرو از نیروگاه ترکیبی خوی

آقای مهندس حائری معاون  وزیر نیرو در امور برق و انرژی همچنین آقای مهندس طرز طلب مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با حضور در نیروگاه  ترکیبی خوی از این نیروگاه بازدید کردند در این برنامه که مدیران مجموعه صنعت برق آذربایجان حضور داشتند آقای مهندس حائری از اقدامات ارزنده مجموعه کارکنان و مدیران  در سال جاری تشکر و قدردانی نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

  شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

  شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات