وارد مدار تولیدشدن واحدهای ۳۲۰ مگاواتی نیروگاه اصفهان

وارد مدار تولیدشدن واحدهای ۳۲۰ مگاواتی نیروگاه اصفهان

واحدهای ۳۲۰ مگاواتی بخار نیروگاه اصفهان بار دیگر وارد مدار تولید شد تا این نیروگاه حرارتی با حداکثر توان ، برق تولید کند.


به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، با وارد مدار تولید شدن واحدهای اول و دوم ۳۲۰ مگاواتی نیروگاه اصفهان، هم اکنون کلیه واحدهای مولد برق حرارتی نیروگاه اصفهان در مدار تولید قرار دارند و در ساعات اوج مصرف برق، شبکه سراسری برق کشور را با حداکثر توان یاری می دهند.
گفتنی است نیروگاه حرارتی اصفهان دارای ۵ واحد بخاری مولد برق با ظرفیتهای متنوع و مجموع توان نامی تولید ۸۳۵ مگاوات است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

  شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

  شرکت مدیریت تولید برق اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

   نظرات