مدیرعامل شرکت نیروی برق حرارتی: واحد یک و دو بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با حضور رئیس جمهور افتتاح می‌شود/ ۴۱۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه خواهد شد

مدیرعامل شرکت نیروی برق حرارتی: واحد یک و دو بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با حضور رئیس جمهور افتتاح می‌شود/ ۴۱۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه خواهد شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات