در ضرورت گشودگی حلقه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری،"کوچک" همچنان زیباست

در ضرورت گشودگی حلقه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری،"کوچک" همچنان زیباست

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات