احداث ۲۱ سردهنه خاکی و تعمیر و بازسازی ۲۵ ایستگاه پمپاژ

محمدجواد علیزاده سرپرست امور منابع آب شهرستان های لاهیجان و سیاهکل در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی آب منطقه ای گیلان از احداث ۲۱ سردهنه خاکی و تعمیر و بازسازی ۲۵ ایستگاه پمپاژ برای تامین نیاز آبی سال زراعی جاری در شهرستان های لاهیجان و سیاهکل خبر داد و گفت : احداث این تعداد سر دهنه خاکی و تعمیر و نوسازی ایستگاه های پمپاز در این دو شهرستان به منظور تامین منابع آبی مطمین جهت مصرف شاربین محتم به انجام رسیده است . سرپرست امور منابع آب شهرستان های لاهیجان و سیاهکل همچنین افزود : نظر به اهمیت غیر قابل انکار آب بندان ها بخصوص در فصل زراعی و برای بهره برداری در سال زراعی جاری توسط این امور لایروبی آب بندان جوشل به انجام رسیده است. علیزاده گفت : اجرای ناو هوایی برای انتقال آب روگذر نهر دیسام از جمله دیگر کار های به سر انجام رسیده در امور ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات