برگزاری جلسه بررسی فاینانس خارجی طرح آبرسانی به شهرهای شمالی

برگزاری جلسه بررسی فاینانس خارجی طرح آبرسانی به شهرهای شمالی

با حضور مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، معاون برنامه ریزی و جانشین معاون طرح و توسعه شرکت جلسه ای با محوریت بررسی فاینانس خارجی طرح آبرسانی به شهرهای شمالی استان برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۲۵ تیرماه ۹۸ با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس نمازیان معاون برنامه ریزی، جانشین معاون طرح و توسعه و کارشناسان حوزه معاونت برنامه ریزی جلسه ای با محوریت بررسی فاینانس خارجی طرح آبرسانی به شهرهای شمالی استان در دفتر مدیریت عامل برگزار گردید. در ابتدای جلسه مروری بر اقدامات انجام شده و پیگیری های به عمل آمده صورت گرفت و در ادامه اخذ مجوز شورای اقتصاد بررسی و نسبت به مسائل مد نظر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات