بخش بخار نیروگاه گل گهر سیرجان به شبکه سراسری متصل شد

بخش بخار نیروگاه گل گهر سیرجان به شبکه سراسری متصل شد

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات