واحدهای بخار یک و دو نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

واحدهای بخار یک و دو نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات