مدیرعامل شرکت نیروی برق حرارتی: واحد یک و دو بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با حضور رئیس جمهور افتتاح می‌شود/ ۴۱۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه خواهد شد

مدیرعامل شرکت نیروی برق حرارتی: واحد یک و دو بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با حضور رئیس جمهور افتتاح می‌شود/ ۴۱۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه خواهد شد

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات