مهمترین عامل افت فشار آب در روستاهای استان ، مصرف بالای برخی از مشترکین می باشد.

مهمترین عامل افت فشار آب در روستاهای استان ، مصرف بالای برخی از مشترکین می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم یک شرکت در شهر قم می باشد

   نظرات