رئیس اداره کنترل کیفی شرکت آبفا روستایی استان خبر داد؛ شستشوی بیش از ۱۵هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب شرب روستاهای استان قم

رئیس اداره کنترل کیفی شرکت آبفا روستایی استان خبر داد؛ شستشوی بیش از ۱۵هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب شرب روستاهای استان قم

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم یک شرکت در شهر قم می باشد

   نظرات