کاهش میزان آب بدون درآمد در شرکت آب و فاضلاب روستائی استان قم

کاهش میزان آب بدون درآمد در شرکت آب و فاضلاب روستائی استان قم

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم یک شرکت در شهر قم می باشد

   نظرات