ارتباط مستقیم مدیر عامل آب و فاضلاب استان قزوین با مردم از طریق سامانه سامد

ارتباط مستقیم مدیر عامل آب و فاضلاب استان قزوین با مردم از طریق سامانه سامد

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

   نظرات