بازدید مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین از پروژه های تامین آب آشامیدنی روستاهای منطقه طارم

بازدید مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین از پروژه های تامین آب آشامیدنی روستاهای منطقه طارم

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

   نظرات