میانگین مصرف آب آشامیدنی در روستاها بالاتر از استاندارد و نیز مصرف مواقع بحرانی است

میانگین مصرف آب آشامیدنی در روستاها بالاتر از استاندارد و نیز مصرف مواقع بحرانی است

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

   نظرات