بررسی وضعیت آب شرب روستای غیر تحت پوشش داراب خوشاب

بررسی وضعیت آب شرب روستای غیر تحت پوشش داراب خوشاب

با حضور بخشدار بخش مشکان، نماینده شبکه بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی خوشاب و اعضای شورای اسلامی روستای داراب وضعیت آب شرب روستای مذکور بررسی گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، در این جلسه که در محل بخشداری بخش مشکان برگزار گردید وضعیت تامین آب شرب روستای غیر تحت پوشش داراب با توجه به مشکلات به وجود آمده برای قنات آب روستا، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

سرپرست امور آبفار خوشاب قول مساعد در خصوص استقرار دو عدد تانکر در محل روستا و آبرسانی سیار را داد. ضمنا مقرر شد مخزن ذخیره روستای داراب توسط آب و فاضلاب روستایی ششتشو و گندزدایی گردد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات