بازدید مدیر عامل شرکت آبفار استان اردبیل از پروژه در حال اجرای روستای شایق سرعین

بازدید مدیر عامل شرکت آبفار استان اردبیل از پروژه در حال اجرای روستای شایق سرعین

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل

    منبع خبر

    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل

    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل یک شرکت در شهر اردبیل می باشد

      نظرات