آب‌رسانی به ۱۸۴ روستای شهرستان گرمی

منبع خبر

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل یک شرکت در شهر اردبیل می باشد

    نظرات