ضرورت نصب مخزن برای تامین آب طبقات بالای ساختمانهای کرج

برای جریان داشتن وتوزیع آب با فشار متعادل درطبقات بالای ساختمانهای مسکونی درشهرستان کرج،نصب مخزن ذخیره متناسب با تعداد واحدهای مسکونی هر ساختمان ضروری است.

به گزارش روابط عمومی آبفای البرز،بدنبال افزایش دمای هوا تا مرز ۴۰ درجه و به تبع آن افزایش مصرف،طبقات بالای ساختمانهای مسکونی با احتمال افت فشار مواجه می شوند. بنابراین ضروری است ساکنان هر ساختمان با نصب مخزن ذخیره به ازای هرخانوار ۲۵۰ لیتر ونصب پمپ بعد از این مخزن ، فشار مناسب برای توزیع آب درطبقات فوقانی را ایجاد نمایند.

بدیهی است آبفای البرز قادر به تامین آب با فشار متعارف بوده وافزایش فشار آب خارج از استاندارد تعریف شده،موجب خسارت وترکیدگی لوله ها خواهد شد.

براساس این گزارش،برخی از شهروندان دراقدامی غیرمجاز وغیر فنی بدون نصب مخزن،اقدام به نصب مستقیم پمپ روی شبکه آب می کنند که این امر موجب اختلال درشبکه توزیع آب شده وآب رسانی به سایرشهروندان را بامشکل روبرو

می سازدکه درصورت مشاهده وگزارش این موضوع، آبفای البرز اقدام قانونی رابرای جمع آوری اینگونه پمپ ها بعمل خواهد آورد .

گزارش روابط عمومی آبفای البرز می افزاید:تعدادی از شهروندان هم بعد ازتخریب ساختمان قدیمی و ساخت واحدهای مسکونی جدید همچنان از کنتور قدیمی با قطر یک دوم ، استفاده می کنند که بایستی به آبفای هر منطقه مراجعه کرده وقطر متناسب را افزایش دهند تا با افت فشار آب بخصوص درطبقات بالای ساختمان مواجه نشوند.

روابط عمومی آبفای البرز درپایان از کلیه شهروندان خواست با دقت درمصارف خود بویژه درهنگام استحمام(کوتاه کردن زمان استحمام وبستن شیر آب هنگام کف مالی به سر) ،استفاده ی درست از کولرهای آبی (استفاده از دور کند ،تنظیم شناور آنها ،استفاده از سایبان و...) وپرهیز از غرقابی کردن درختان و...به گذربدون قطعی آب. از گرمای هوا و تابستان گرم کمک نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان البرز

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان البرز

  شرکت آب و فاضلاب استان البرز

  شرکت آب و فاضلاب استان البرز یک شرکت در شهر کرج می باشد

   نظرات