بازدید مدیر کنترل کیفی از آزمایشگاه آب امور آبفای شهری ماکو

بازدید مدیر کنترل کیفی از آزمایشگاه آب امور آبفای شهری ماکو

به گزارش روابط عمومی امور آبفای ماکو، مهندس طالبی مدیر کنترل کیفی آب و خانم مهندس حاجیلاری مسئول آزمایشگاههای شرکت آبفای آذربایجان غربی از تاسیسات این امور بازدید کردند.

مهندس طالبی در معیت مهندس حاجیلاری از شبکه آبرسانی شهری، تاسیسات تصفیه خانه های آب و آزمایشگاههای امور آبفای ماکو بازدید نمودند و کیفیت آب شرب شهری و میزان سختی آب شهرستان ماکو را مورد آزمایش قرار داده و راهنماییها و سفارشهای لازم را جهت ارائه هر چه بهتر خدمات آب دهی و کیفیت آب آشامیدنی ارائه نمودند.

همچنین از محل استخر رسوبگیر، ایستگاه پمپاژآب خام  تصفیه خانه شماره ۲ ماکو که اخیرا توسط اکیپ این امور شستشو و با انجام تغییرات مهندسی شده در ایستگاه پمپاژ وارد مدار بهره برداری شده بودند بازدید  و از نزدیک در جریان امورات قرار گرفتند و موارد و توصیه های لازم را ارائه کردند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات