مقالات شرکت مدیریت شبکه برق ایران برگزیده شد

به گزارش روابط عمومی؛ در بیست وچهارمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق مقالاتی همچون "۱- بهبود قابلیت اطمینان شبکه توزیع فعال با استفاده از مکانیابی تولیدات پراکنده از طریق شبیه­سازی مونت­کارلو توسط پیمان سلمانپوربندقیری –  سید محمد صادق غیاثی–مهدی فروزانفر، ۲- مقایسه کارایی اینورترهای چند سطحی CHB و NPC از منظر شاخص هارمونیکی، تنش­های الکتریکی وارد بر قطعات، پیچیدگی ساختاری و هزینه جهت به کارگیری در سیستم­های فتوولتاییک توسط پیمان سلمانپوربندقیری – سید محمد صادق غیاثی– مهدی فروزانفر و ۳- ارزیابی شاخص های قابلیت اطمینان و بررسی هزینه های بهره برداری شبکه توزیع برق شهرستان مسجدسلیمان در هنگام اجرای عملیات خط گرم  توسط محمود دشت بزرگ - سید سجاد صالحی قلعه سفید - پیمان سلمانپوربندقیری - مسلم حسین پور" ارائه شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  منبع خبر

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات