نخستین دوره انتخابات کانون بازنشستگان توزیع برق شیراز برگزار شد

نخستین دوره انتخابات کانون بازنشستگان توزیع برق شیراز برگزار شد

جمشیدیان افزود: این کانون با پیگیری چندین ساله بازنشستگان و با هدف پیگیری مستمر مطالبات ایشان تاسیس و شروع به عضور گیری خواهد کرد.

مدیر امور کارکنان و رفاه توزیع برق شیرازگفت : این انتخابات با حضور شانزده کاندیدا برای هیئت مدیره و دو کاندیدا برای سمت بازرس برگزار شد.

وی با بیان استقبال خوب باز نشستگان از این انتخابات افزود : در این انتخابات آقایان مهندس ایلامی ، میرهادی و ثابت به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و مهندس حمزوی به عنوان عضو علی البدل و علیزاده به عنوان بازرس کانون انتخاب شدند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز

  شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز

  شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز یک شرکت در شهر شیراز می باشد

   نظرات