برگزاری جلسه معرفی نرم افزار نیرو نگار (موبایل وب اپلیکیشن) در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

   نظرات