معاون شرکت برق خراسان جنوبی: مصرف برق در خراسان جنوبی به مرز ۲۸۰ مگاوات رسید

معاون شرکت برق خراسان جنوبی: مصرف برق در خراسان جنوبی به مرز ۲۸۰ مگاوات رسید

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

  شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

  شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

   نظرات