برگزاری سمینار آموزشی بهینه سازی مصرفی انرژی برق در خراسان جنوبی

برگزاری سمینار آموزشی بهینه سازی مصرفی انرژی برق در خراسان جنوبی

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

  شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

  شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

   نظرات