تامین ۲۰ درصد از مصرف برق ادارات از انرژی های تجدید پذیر و خورشیدی

تامین ۲۰ درصد از مصرف برق ادارات از انرژی های تجدید پذیر و خورشیدی

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

  شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

  شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

   نظرات