تست خود راه انداز واحدهای نیروگاه کرمان انجام شد

تست خود راه انداز واحدهای نیروگاه کرمان انجام شد

تاریخ درج خبر:۱۳۹۸/۰۲/۱۷

به گزارش روابط عمومی نیروگاه کرمان با تلاش بی وقفه پرسنل بهره برداری، تعمیرات و مهندسی و آتشنشانی تست خودراه اندازنیروگاه و همچنین تست جزیره ای واحد هفت گازی با موفقیت کامل  انجام شد.
تمامی واحدهای این نیروگاه دارای قابلیت خود راه اندازی بوده و با توجه به قرارگیری نیروگاه کرمان در مرکز ثقل شبکه جنوب شرق کشور ، اهمیت ویژه و منحصر به فردی در احیای شبکه سراسری برق در این منطقه را دارند.
بر اساس این گزارش با توجه به وجود قابلیت مهم خودراه اندازی (Black start)در تمامی واحدهای نیروگاه کرمان طبق هماهنگی به عمل آمده آزمایش  خودراه اندازی واحدهای نیروگاه با ایجاد شرایط حقیقی خاموشی (black out)  و با حضور نمایندگان شرکت مدیریت شبکه ، دیسپاچنگ ملی، دیسپاچینگ منطقه و شرکت برق منطقه ای کرمان با موفقیت  انجام شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق کرمان

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق کرمان

  شرکت مدیریت تولید برق کرمان

  شرکت مدیریت تولید برق کرمان یک شرکت در شهر کرمان می باشد

   نظرات